Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

Skip Online Users

1

.

คลิกเลย

ประกาศ


ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557


นักศึกษาสามารถดำเนินการทำโครงงานระยะที่ 2 ได้เลยนะคะ

ตอนนี้อัพคะแนนครบทุกกลุ่มแล้วคะ


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประกาศเรื่องสอบ รอบที่ 1

นักศึกษาที่สอบ เฉพาะ ห้อง 3121 ,3122 ,3123

ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (ทุกรอบเวลา)

*ให้เลื่อนสอบมาในวันที่ 11 มีนาคม 2558

*โดยให้มาสอบที่ห้องเดิมที่ได้จองสอบ และเวลาเดิม


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

2


* * * * * * * * * * * * * * * * * *


วิธีการตั้งค่า โปรแกรม Internet Explorer  


เพื่อรับชมวิดีโอทบทวนย้อนหลัง


1. Internet  Explorer Version 7-10 คลิกที่นี่


2. 
Internet  Explorer Version 11 คลิกที่นี่


ถ้าตั้งค่าแล้วยังไม่สามารถรับชมได้ ให้ติดต่อแจ้งปัญหาด่วนค่ะ


1

ข่าวและประกาศ

Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
คะแนนกิจกรรมในเว็บไซต์รายวิชา
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Thursday, 12 February 2015, 10:06 AM
 
อัพคะแนนประจำหน่วยการเรียนบนเว็บไซต์รายวิชาให้ตรวจสอบก่อนที่จะหมดเวลาทำในวันที่ 6 มีนาคมนี้นะคะ 
ข้อมูลการทำระหว่างวันที่ 10 ม.ค. - 12 ก.พ. 58 เวลาสิ้นสุด 11.00 น. 
     - กิจกรรมหน่วยการเรียนที่ 4, 5 และ 6 , 
     - คะแนนจิตพิสัยการเข้าดูเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนที่ 1, 4, 5 และ 6 
ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปทำรีบ ๆ หน่อยนะคะ ก่อนที่จะหมดเวลา ไม่มีขยายการทำ และจะอัพคะแนนอีกครั้งสิ้นเดือน ก.พ. คะ
Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
แจ้งนักศึกษารับบัตรนักศึกษาคืนค่ะ
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Monday, 26 January 2015, 07:19 AM
 
นางสาวสวรรยา  พลัดเชื้อนิล  รับบัตรนักศึกษาคืนที่สำนักวิชาการศึกษาทั้วไป ฯ ด้วยค่ะ
นักศึกษาทำตกไว้ที่หอประชุมสุนันทานุสรณ์
Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
การรับหนังสือ
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Tuesday, 20 January 2015, 11:45 AM
 
นักศึกษาคนใดยังไม่ได้รับหนังสือให้แจ้งรับในคาบเรียนครั้งต่อไปเท่านั้นค่ะ

Skip Login
หน้าแรก
Skip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Today Monday, 2 March 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพSkip เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องSkip facebook

facebook

 
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57