Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

Skip VDO แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ

1


วิธีการตั้งค่า โปรแกรม Internet Explorer  เพื่อรับชมวิดีโอทบทวนย้อนหลัง

1. Internet  Explorer Version 7-10 คลิกที่นี่

2. Internet  Explorer Version 11 คลิกที่นี่

1

1 ตรวจสอบการนำเสนอโครงงานระยะที่ 2 กับอาจารย์ประจำรายวิชาGES1102  Click ที่นี่ 1

นักศึกษาสามารถรับโครงงานระยะที่ 1 คืนได้ในวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2558 

(ในคาบเรียนหน่วยที่ 4 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์)

การรับโครงงานคืนให้นักศึกษาเตรียมใบรับส่งโครงงานระยะที่ 1 มาด้วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

***********************************************************

11

1


ข่าวและประกาศ

Picture of Aknarin_TA GES1102
การเข้าใช้ระบบ
by Aknarin_TA GES1102 - Saturday, 19 September 2015, 09:33 AM
 
1
Picture of Aknarin_TA GES1102
การเข้าใช้ระบบ
by Aknarin_TA GES1102 - Saturday, 19 September 2015, 09:33 AM
 
22
Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
การรับหนังสือ
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Tuesday, 20 January 2015, 11:45 AM
 
นักศึกษาคนใดยังไม่ได้รับหนังสือให้แจ้งรับในคาบเรียนครั้งต่อไปเท่านั้นค่ะ

Skip LoginSkip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 Today Wednesday, 7 October 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip facebook

facebook

 
Skip เอกสารการเรียน

เอกสารการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
  • Guest User