Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

Skip Online Users

1


ประกาศ


ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557


แจ้งนักศึกให้เข้าไปทำแบบฝึกหัดประจำหน่วยที่ 5 ใหม่ด้วยค่ะ

ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ค่ะ


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ในการเรียนครั้งที่ 3 หน่วยที่ 4 จะมีกิจกรรมต้นคาบและท้ายคาบ

ให้นักศึกษานำบาร์โค้ดรหัสนักศึกษามาด้วยค่ะ


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

นักศึกษาสามารถโพสต์นำเสนอโครงงานได้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558

เมื่ออาจารย์อนุมัติแล้วให้นักศึกษาเข้าไปโหลดแบบฟอร์มระยะที่ 1 มาทำ

และสร้างกลุ่มโครงงาน นำส่งได้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

2


* * * * * * * * * * * * * * * * * *


วิธีการตั้งค่า โปรแกรม Internet Explorer  


เพื่อรับชมวิดีโอทบทวนย้อนหลัง


1. Internet  Explorer Version 7-10 คลิกที่นี่


2. 
Internet  Explorer Version 11 คลิกที่นี่


ถ้าตั้งค่าแล้วยังไม่สามารถรับชมได้ ให้ติดต่อแจ้งปัญหาด่วนค่ะ


1

ข่าวและประกาศ

Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
แจ้งนักศึกษารับบัตรนักศึกษาคืนค่ะ
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Monday, 26 January 2015, 07:19 AM
 
นางสาวสวรรยา  พลัดเชื้อนิล  รับบัตรนักศึกษาคืนที่สำนักวิชาการศึกษาทั้วไป ฯ ด้วยค่ะ
นักศึกษาทำตกไว้ที่หอประชุมสุนันทานุสรณ์
Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
การรับหนังสือ
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Tuesday, 20 January 2015, 11:45 AM
 
นักศึกษาคนใดยังไม่ได้รับหนังสือให้แจ้งรับในคาบเรียนครั้งต่อไปเท่านั้นค่ะ
Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
การทำแบบฝึกหัดในระบบ E-learning
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Saturday, 13 September 2014, 03:24 AM
 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 และ 4 เปิดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดได้คนละ 3 ครั้งค่ะ  
นักศึกษาที่ทำไป 2 ครั้งแล้วสามารถเข้าไปทำครั้งที่ 3 ได้ค่ะ  
เนื่องจากได้แก้ไขข้อสอบในหน่วยที่กล่าวมานี้

Skip Login
หน้าแรก
Skip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Today Sunday, 1 February 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Skip รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพSkip เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องSkip facebook

facebook

 
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57